Mitsu Mori Kikkou Ni Hanabishi 三つ盛り亀甲に花菱 Ingrandire

Mitsu Mori Kikkou Ni Hanabishi 三つ盛り亀甲に花菱

074L

Nuovo

$ USD 39.81

Questo stemma è stato usato dalle dinastie Hori e Asai.