Maru Ni Neji Ume 丸に捻じ梅 Ingrandire

Maru Ni Neji Ume 丸に捻じ梅

070L

Nuovo

$ USD 53.70

Questo stemma è stato usato dalle dinastie Minobe, Sugawara, Hori, Maeda, Sagara, Takatsuji e Kanemitsu.