Maru Ni Neji Ume 丸に捻じ梅 Ampliar

Maru Ni Neji Ume 丸に捻じ梅

070L

Nuevo

$ USD 53.70

Este símbolo fue usado por las dinastías Minobe, Sugawara, Hori, Maeda, Sagara, Takatsuji y Kanemitsu.